Veel organisaties laten kansen liggen.

Toepassen en uitdragen van kernwaarden:

Kernwaarden kunnen op verschillende manieren en momenten worden toegepast.

Hieronder enkele voorbeelden:

Teamoverleg: aan het einde stel je de vraag of er is gecommuniceerd aan de hand van de kernwaarden.

Werving en selectie: een goede match tussen persoonlijke en organisatiewaarden is de basis voor het boeien en binden van medewerkers en een duurzame relatie. Kernwaarden vertalen naar selectiecriteria is niet makkelijk, maar wel effectief. Sturing op kernwaarden kan ook leiden tot het vertrek van medewerkers die zich niet meer thuis voelen in een organisatie die zich sterker op kernwaarden profileert.

Nieuwe medewerkers: dat is bij uitstek het moment om de vsie, missie, kernwaarden en het daarbij behorende gedrag te bespreken.

Houd visie- en missieproces levend: simpele middelen die passen bij de cultuur en in de reguliere communicatiekanalen, werken daarvoor vaak het best. De kracht schuilt in het creatief integreren van visie, missie en kernwaarden in alle bedrijfsuitingen en communicatie-instrumenten.

Zorg voor een permanente vertaalslag naar de werkvloer: deze primaire taak van het MT blijkt in de praktijk best wel een lastige maar in het kader van voorbeeldgedrag o zo belangrijk.

Beoordelen van het toepassen van kernwaarden:geef een cijfer voor de kernwaarden, hoe ze nu worden toegepast en waar je naar toe zou willen.

Communicatiestrategie: breng de visie, missie en kernwaarden waar  mogelijk onder de aandacht.

Beoordelingsgesprekken: daar kun je mooi alle kernwaarden terug laten komen om met elkaar te bespreken in hoeverre die worden nageleefd

Geef een reactie

LinkedIN Facebook